Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)
W dniach 13-14 października br. odbędzie się, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych AGROFESTIWAL oraz towarzysząca jej prezentacja sprzętu i artykułów rolnych. Wydarzenie to przyciąga kilkuset wystawców, a także tysiące odwiedzających.
Organizatorem wydarzenia jest Gmina Polska Cerekiew, zaś partnerami Izba Rolnicza w Opolu, Ludowy Klub Jeździecki LEWADA Zakrzów, GOSiR Zakrzów oraz LGD EURO-COUNTRY
Data wydarzenia : 2018-09-26
Data publikacji : 2018-09-26

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.