Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu trzy ze zrealizowanych Zadań w ramach trzech Projektów Grantowych:

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – zielone siłownie, 

Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej oraz

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.

 

Tytuł Zadania: Budowa siłowni zewnętrznej w Jankowicach
Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie "Nasze Jankowice"
Miejsce inwestycji: Jankowice
Kwota Grantu: 24 821,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuły Zadań: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - budowa zespołu urządzeń do ćwiczeń STREET WORKOUT w Pogorzeli oraz Zagospodarowanie części działki nr ewidencyjny 134/4 w Pogorzeli wraz z budową wiaty rekreacyjnej, montażem elementów małej architektury oraz miejscem gier terenowych da dzieci
Zadania zrealizowane przez Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli
Miejsce inwestycji: Pogorzela
Kwota Grantu:  32 516,00 zł oraz 25 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2018-12-28
Data publikacji : 2018-12-28

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.