Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Wyniki konkursu na „Najaktywniejszą Organizację Pozarządową”

Do konkursu zgłosiły się 14 Organizacje pozarządowe/Koła Gospodyń Wiejskich, natomiast sprawozdanie końcowe złożyło 11 z nich.

Ocena 11 Organizacji Pozarządowych/Kół Gospodyń Wiejskich, które złożyły sprawozdania przedstawia się następująco:

Lp.

Organizacja Pozarządowa/Koło Gospodyń Wiejskich

Liczba punktów

Przyznana nagroda

Źródło finansowania nagrody

1

Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy i Promocji Wsi Żłobizna „Wilijki”

90,27

3 000,00 zł.

PROW

2

Stowarzyszenie Janików nad Smortawą

66,27

2 000,00 zł.

PROW

3

Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie

57,13

1 000,00 zł.

PROW

4

Towarzystwo Przyjaciół Michałowa

53,63

-

-

5

Towarzystwo Kobiet Wiejskich w Pogorzeli

46,00

-

-

6

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Czeska Wieś „SOBÓTKA”

42,90

-

-

7

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka

39,70

-

-

8

Towarzystwo Rozwoju Lokalnego „Zielony Most”

38,60

-

-

9

Koło Gospodyń Wiejskich w Łosiowie

38,33

-

-

10

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasz Wojsław”

34,33

-

-

11

Koło Gospodyń Wiejskich „GAĆaneczki”

18,30

-

-

 

Karta zbiorcza ocen Komisji w ramach Konkursu „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa” 

Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”

 

Data wydarzenia : 2018-11-07
Data publikacji : 2018-11-07

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.