Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)
W dniu 14.11.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisana została umowa dotycząca realizacji projektu wspólpracy pod tytułem: „EKO LGD".  Projekt  realizować będzie sześciu partnerów: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”,  Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz TrzebnickichStowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oraz partner zagraniczny MAS Královédvorsko (Czechy).
 
Data wydarzenia : 2018-11-14
Data publikacji : 2018-11-14

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.