Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli - Gmina Olszanka.

Walne Zebranie Członków odbędzie się wspólnie z Forum Organizacji Pozarządowych obszaru „Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej”.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie Quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zmiany do porządku obrad.
 5. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia w okresie minionej kadencji.
 7. Przeprowadzenie wyborów władz Stowarzyszenia na kadencję 2018-2022.

       Podjęcie Uchwał w sprawie:

 • wyboru Zarządu Stowarzyszenia
 • wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 • wyboru Rady Stowarzyszenia.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu Stowarzyszenia na 2019 rok.
 2. Informacja Kierownika Biura nt. bieżącej działalności Biura Stowarzyszenia.
 3. Informacja Prezesa nt. aktualnego stanu wdrażania LSR.
 4. Rozstrzygnięcia Konkursu na Najaktywniejszą organizację obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej. Prezentacja organizacji. Wręczenie nagród.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie  Walnego Zebrania.

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019r.

Data wydarzenia : 2018-12-03
Data publikacji : 2018-12-03

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.