Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” serdecznie zaprasza na szkolenie/spotkanie informacyjne z przygotowania wniosków  dla operacji powyżej 50 000 zł mających na celu utworzenie i/lub oznakowanie ścieżek i szlaków, które odbędzie się 27.12.2018 r. o godzinie 16:00 w Biurze Stowarzyszenia w Krzyżowicach 72.

Szkolenie/spotkanie informacyjne skierowane jest głownie do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych.

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z biurem, nr telefonu: 77 412 90 21.

Data wydarzenia : 2018-12-13
Data publikacji : 2018-12-13

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.