Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniu 12 grudnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli  odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”. Podczas  zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na IV kadencję.

Skład Zarządu wybranego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia:

Ewa Rosińska - Prezes Zarządu

Barbara Chyża - Wice Prezes Zarządu

Artur Domański - Wice Prezes Zarządu

Maria Klamka - Skarbnik

Joanna Janocha – Członek Zarządu

Zofia Niewodniczańska - Członek Zarządu

Barbara Janek - Członek Zarządu

Teresa Kawecka - Członek Zarządu

Janina Podgórna - Członek Zarządu

Tomasz Zeman - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej wybranej na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia:

Maria Pikul - Przewodniczący

Henryka Szczerbak– Zastępczyni Przewodniczącego

Sylwester Łuszczyna - Członek

Joanna Gadecka - Członek

Ewa Kociołek - Członek

 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom Walnego Zebrania za liczną obecność. 

 

 

Data wydarzenia : 2018-12-13
Data publikacji : 2018-12-13

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.