Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 10 stycznia 2019r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę 

w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR do rozstrzygnięć naborów wniosków na operacje/granty (nabór BOWH/O/PG/7/2018 oraz BOWH/O/PG/7.1/2018).

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia18 stycznia 2019r.

Wniosek o zmianę zapisów LSR styczeń 2019

Wykaz zmian w LSR tabela styczeń 2019

Data wydarzenia : 2019-01-11
Data publikacji : 2019-01-11

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.