Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W ramach  projektu współpracy pn. "Dobre bo lokalne" na obszarze Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej przeprowadzana jest inwentaryzacja twórców ludowych i rękodzielników.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie!

Wiecej o projekcie...

 

Data wydarzenia : 2019-01-14
Data publikacji : 2019-01-14

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.