Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza konkurs pn. „Najaktywniejsza  Organizacja Pozarządowa”, którego celem jest aktywizacja mieszkańców i organizacji naszego obszaru tj. Gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wieshistoryczna.pl można pobrać wszystkie niezbędne do konkursu dokumenty.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na spotkaniu informacyjnym, które zaplanowane zostało 13.02.2018r. w siedzibie Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” o godz.15.30.

 

 

Data wydarzenia : 2019-01-30
Data publikacji : 2019-01-30

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.