Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

12 lutego 2019r. w świetlicy w Olszance odbył się warsztat refleksyjny, którego celem było przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej po roku 2018.

W warsztacie udział wzięli członkowie Zarządu, Rady, Pracownicy Biura oraz członkowie Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, a także przedstawiciele LGD – „Stowarzyszenie Kraina św. Anny”.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w warsztacie refleksyjnym.

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-02-14
Data publikacji : 2019-02-14

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.