Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W dniu 13 lutego 2019r. odbyło się spotkanie informacyjne  dla NGO zainteresowanych udziałem  w konkursie pn. „Najaktywniejsza  Organizacja Pozarządowa”. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców i organizacji naszego obszaru tj. Gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, Oława i Skarbimierz.

Przypominamy, iż termin na zgłoszenie upływa 28 lutego 2019r.

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-02-15
Data publikacji : 2019-02-15

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.