Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu trzy ze zrealizowanych Zadań w ramach dwóch Projektów Grantowych:

Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej oraz

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.

 

Tytuł Zadania: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – budowa pieca chlebowego z zadaszeniem z miejscem integracji lokalnej z paleniskiem

Zadanie zrealizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic 

Miejsce inwestycji: Krzyżowice

Kwota Grantu: 24 300,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuły Zadań: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - budowa zespołu urządzeń do ćwiczeń Street Workout w miejscowości Bystrzyca oraz Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw z miejscem integracji w miejscowości Bystrzyca

Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie "Moja Bystrzyca"

Miejsce inwestycji: Bystrzyca

Kwota Grantu:  32 961,00 zł oraz 19 555,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-03-07
Data publikacji : 2019-03-07

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.