Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu dwa ze zrealizowanych Zadań w ramach Projektu Grantowego:

Wsparcie obiektów zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych o szczególnych znaczeniu dla obszaru LGD.

 

Tytuł Zadania: Prace konserwatorskie balustrady chóru z kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Wierzbniku

Zadanie zrealizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła w Wierzbniku

Miejsce inwestycji: Wierzbnik

Kwota Grantu: 41 800,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Zadania: Remont i konserwacja renesansowej ambony w kościele pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Małujowicach

Zadanie zrealizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach

Miejsce inwestycji: Małujowice

Kwota Grantu: 35 525,00 zł

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-03-21
Data publikacji : 2019-03-21

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.