Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

W ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu dwa ze zrealizowanych Zadań w ramach Projektu Grantowego:

Rozwijanie bazy rekreacyjno–sportowej i integracyjnej.

 

Tytuł Zadania: Stowarzyszenie Miłośników Głębocka

Zadanie zrealizowane przez Rozwinięcie bazy rekreacyjno-sportowej w Głębocku celem integracji mieszkańców

Miejsce inwestycji: Głębocko

Kwota Grantu: 25 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Zadania: Budowa nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz miejsca integracji mieszkańców w miejscowości Obórki

Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ranczo Obórki

Miejsce inwestycji: Obórki

Kwota Grantu:  24 074,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-04-04
Data publikacji : 2019-04-04

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.