Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

W ramach cyklu  „Przez Granty BOWH”, prezentujemy Państwu dwa ze zrealizowanych Zadań w ramach dwóch Projektów Grantowych:

Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej – zielone siłownie oraz

Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki lub Street Workout Parki.

 

Tytuł Zadania: Modernizacja istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej polegająca na instalacji "Zielonej siłowni" w obrębie boiska sportowego w Janikowie

Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Janików nad Smortawą

Miejsce inwestycji: Janików

Kwota Grantu: 21 902,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Zadania: Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym - budowa zespołu urządzeń do ćwiczeń STREET WORKOUT w Olszance

Zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka

Miejsce inwestycji: Olszanka

Kwota Grantu:  31 600,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-04-04
Data publikacji : 2019-05-24

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.