Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Informujemy, iż została  uruchomiona platforma umożliwiająca zgłoszenie projektów Beneficjentów programów UE do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Aby zgłosić swój udział w akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.dniotwarte.eu.

Udział w Dniach Otwartych to okazja do pokazania Twojego projektu  całej Unii Europejskiej! Dni Otwarte są elementem kampanii #EUinmyregion, która pokazuje, jak wiele projektów w całej Unii Europejskiej zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim oraz  wspiera ich promocję.

VI edycja pod hasłem „Polska Różnorodna”, podsumuje piętnaście lat wykorzystania Funduszy Europejskich.

Zgłoszenia zbierane są do 15 kwietnia br. 

Data wydarzenia : 2019-03-26
Data publikacji : 2019-03-26

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.