Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia dla twórców, rękodzielników i rzemieślników artystycznych, w ramach projektu „Dobre bo lokalne”.

Szkolenia będą prowadzone przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem, a ich treść została przygotowane specjalnie dla osób, które chcą promować i sprzedawać swoje wyroby.

Warto przyjść i dowiedzieć się jak robić to skutecznie w internecie i poza nim. Na szkolenia zapraszamy także dla osoby, które nie prowadzą i nie chcą prowadzić działalności gospodarczej.

Aby  wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Na każde szkolenie – osobny formularz.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście do biura bądź wysłać podpisany skan- zdjęcie na adres poczty elektronicznej Biura: biuro@wieshistoryczna.pl

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia pod numerem: 77 412 90 21 lub osobiście pod adresem: Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

 

Poniżej harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy.

Harmonogram szkoleń

Formularz zgłsozeniowy

 

 

Data wydarzenia : 2019-04-17
Data publikacji : 2019-04-18

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.