Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

W dniu 12 maja br. uczestniczyliśmy w Pikniku z Funduszami Europejskimi w Muzeum Wsi Opolskiej.

Na stoisku osoby uczestniczące w Pikniku otrzymywały materiały promujące obszar Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej oraz mogły skosztować lokalnych produktów.

Ponadto odbyły się warsztaty ekologiczne, a jednym z punktów w ramach gry terenowej było zadanie związane z „wyławianiem śmieci z oceanu” i prawidłową segregacją śmieci.

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-05-13
Data publikacji : 2019-05-13

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.