Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

3 czerwca br. odbedzie się kolejne szkolenie w ramach projektu współpracy pt. "Dobre bo lokalne".

Szkolenie przeznaczone jest dla rękodzielników, twórców i rzemieślników artystycznych.

 

 

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-05-21
Data publikacji : 2019-05-21

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.