Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu współpracy pt. "Dobre bo lokalne" ogłoszono  konkurs skierowany  do twórców i rzemieślników artystycznych, mieszkających na obszarze objętym projektem.

Produkty lokalne wyłonione w konkursie mają promować region, z którego pochodzą poprzez nawiązania do dziedzictwa materialnego i duchowego. Mogą to być produkty, które się tradycyjnie wykonywało na tym terenie lub są stworzone tradycyjnymi technikami. Mogą to być także takie produkty, które nawiązują do historii, kultury lub krajobrazu w dowolnym zakresie.

 

Szczególy konkursu poniżej w Regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA PRODUKT REGIONALNY „DOBRE BO LOKALNE”

Raport  z Badania Rynku Produktu Regionalnego -15zł -streszczenie

Raport  z Badania Rynku Produktu Regionalnego -200zł -streszczenie

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny

 

 

 

Data wydarzenia : 2019-06-05
Data publikacji : 2019-06-05

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.