Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza Grantobiorców na szkolenie z zasad realizacji i rozliczania  Grantów realizowanych w ramach Projektów Grantowych.

Szkolenie odbędzie się  25 czerwca br. o godzinie 16:00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Olszance (Gmina Olszanka).

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady realizacji, rozliczania i sprawozdawczości z Grantów.

Więcej informacji:

- pod numerem telefonu: 77 412 90 21

- w Biurze Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka.

Data wydarzenia : 2019-06-18
Data publikacji : 2019-06-18

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.