Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Szanowni Twórcy i Rękodzielnicy,

Informujemy, że termin składania prac konkursowych w konkursie na produkt regionalny „Dobre bo lokalne” został przedłużony do 05.07.2019 r., godzina 12.00.

Macie Państwo jeszcze kilka dni na przygotowanie pamiątek z regionu, które będziemy promować. Wszystkie informacje dotyczące warunków przystąpienia do konkursu znajdują się poniżej.

 

Zachwyćcie nas swoimi pomysłami. Liczymy na Was!

 

Szczególy konkursu poniżej w Regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA PRODUKT REGIONALNY „DOBRE BO LOKALNE”

Raport  z Badania Rynku Produktu Regionalnego -15zł -streszczenie

Raport  z Badania Rynku Produktu Regionalnego -200zł -streszczenie

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny

 

 

Data wydarzenia : 2019-06-25
Data publikacji : 2019-06-25

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.