Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

3 lipca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się uroczyste podpisanie Aneksu do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.

Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" otrzymało dodatkowe środki w wysokości 880 tys. złotych na realizację projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze, które zostaną przeznaczone na kolejne 9 premii w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 

Data wydarzenia : 2019-07-03
Data publikacji : 2019-07-03

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.