Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

15 oraz 22 lipca br. odbędą się kolejne szkolenia w ramach projektu współpracy pt. "Dobre bo lokalne".

Szkolenia skierowane są do rękodzielników, twórców i rzemieślników artystycznych.

 
 
 
Data wydarzenia : 2019-07-04
Data publikacji : 2019-07-04

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.