Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

head- Targi Krzyżowice - zaproszenie dla wystawców.jpeg

Szanowni Państwo,

Gmina Olszanka przy współpracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ,  Towarzystwa Przyjaciół Krzyżowic i Rady Sołeckiej w Krzyżowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance zaprasza do udziału w XIX Europejskich Targach Chłopskich, które odbędą się w miejscowości Krzyżowice (boisko sportowe) w Gminie Olszanka.

- w dniu 22  września 2019r. w godz. od 10:oo do godz. 22:oo

Targi są  doskonałą formą promocji firm, świadczących usługi dla rolnictwa oraz innych podmiotów gospodarczych , działających na obszarze Regionu. Targi stwarzają możliwość nie tylko rolnikom, ale wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich na zaprezentowanie produktów wytworzonych w gospodarstwie. Jest to świetna forma promocji sprzedaży bezpośredniej produktów rzemieślniczych, jak i spożywczych. Stowarzyszenia wiejskie mogą promować produkty regionalne, a gospodarstwa ekologiczne zdrową żywność.  Podczas tegorocznych Targów odbędą się:

  • konkursy dla uczestników targów, w tym Konkurs na najładniejsze stoisko Targów,  Konkurs stoisk organizacji pozarządowych obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej , Konkurs dla    odwiedzających Targi,  Konkurs kulinarny  „SAŁATKOWA REWIA”,
  • GOTOWANIE NA WIELKIEJ PATELNI (KOCIOŁKU)  – Warsztaty kulinarne prowadzone przez znanego kucharza z Programu TV  MASTER SCHEF.
  • targi produktów lokalnych i regionalnych,
  • prezentacja stoisk organizacji pozarządowych w ramach Konkursu organizowanego przez LGD  Brzesko-Oławska Wieś Historyczna na Najaktywniejszą organizację obszaru.
  • występy zespołów artystycznych – ESTRADA TARGÓW,
  • warsztaty rękodzielnicze, pokazy tradycyjnych zawodów.

Zachęcamy do udziału w imprezie i informujemy, że w trakcie pobytu możemy zagwarantować miejsce wystawiennicze - dostęp do prądu i wody oraz wspaniałą atmosferę.

Wystawcy mogą prezentować swoje produkty w dniu Targów od wczesnych godzin rannych.

Stowarzyszeniom oraz Sołectwom, które prezentowały będą swoje produkty, gwarantujemy namioty wystawiennicze.

Formularz zgłoszenia znajduje się poniżej  .Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 września 2019r.  na adres mailowy: sekretarz@olszanka.pl Zgłoszenie można przesłać pocztą tradycyjną  na adres: Urząd Gminy Olszanka, 49-332 Olszanka 16  lub faxem – 77 4129683  wew. 106 Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Ewy Rosińskiej – Sekretarz Gminy  pod nr. tel. 774129683 wew.103 lub 660492647

 

                                                                                                                    Łączymy pozdrowienia

                                                                                                                                                  Organizatorzy

 

 

 

Zgłoszenie udziału- formularz.doc

Zgłoszenie udziału- formularz.pdf

Regulamin konkursu -Sałatkowa Rewia .pdf

Regulamin konkursu kulinarnego - SAŁATKOWA REWIA .doc

Regulamin konkursu na najładniejsze stoisko Targów.doc

Regulamin konkursu na najładniejsze stoisko Targów.pdf

 

 

Data wydarzenia : 2019-09-02
Data publikacji : 2019-09-02

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.