Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Zaproszenie na wyjazd studyjny

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” realizuje projekt współpracy EKO LGD, którego celem jest wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców oraz edukacja ekologiczna mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

W związku z kolejnym etapem realizowanego projektu pragniemy zaprosić na wyjazd studyjny do Czech, który odbędzie się w dniach 8-9 października, Lokalnych Liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy są zaangażowani i działają na rzecz lokalnych społeczności, w szczególności w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Wizyta ma na celu pokazanie dobrych praktyk w zakresie segregacji odpadów, w trakcie wizyty prezentacja nt. segregacji śmieci, planowana jest wizyta m.in. w centrum segregacji odpadów w miejscowości Rychnovek oraz Safari Parku.                                            

Wyjazd studyjny jest nieodpłatny, a szczegółowy program zostanie udostępniony zainteresowanym w późniejszym terminie.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego aby wziąć udział w wyjeździe należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres email biuro@wieshistoryczna.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia w Krzyżowicach 72 do dnia 05.09.2019 r.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Data wydarzenia : 2019-08-13
Data publikacji : 2019-08-13

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.