Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Osoby zainteresowane aplikowaniem o wsparcie finansowe zapraszamy na szkolenia z przygotowania wniosków.

Terminarz szkoleń:

  • 15 października 2019 r. godz. 14.00 (6 godzin zegarowych) - Pogorzela - świetlica wiejska, z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania biznesplanu – obligatoryjnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy;
  • 16 października 2019 r. godz. 14.00 (6 godzin zegarowych) - Lewin Brzeski - Dom Kultury, z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność, w tym sporządzania biznesplanu – obligatoryjnego załącznika do wniosku o przyznanie pomocy;

Podczas szkoleń omówione zostaną m.in. formularze wniosków, zasady oraz sposób składania wniosków, koszty podlegające dofinansowaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału w danym szkoleniu telefonicznie: 77 412 90 21.

Data wydarzenia : 2019-09-23
Data publikacji : 2019-09-23

Galerie zdjęć

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.