Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż  w dniu 14 stycznia 2020r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę 

w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR w związku z:

  • pozyskaniem przez Stowarzyszenie dodatkowych środków finansowych na wdrażanie LSR w latach 2020-2022,
  • planowanym kolejnym Projektem Grantowym,
  • planowanym nowym Projektem Współpracy,
  • dostosowaniem zapisów planu komunikacji.

 

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 7 lutego 2020 r.

 

Wniosek o zmianę zapisów LSR styczeń 2020

Wykaz zmian w LSR styczeń 2020 

 

 

Data wydarzenia : 2020-01-30
Data publikacji : 2020-01-30

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.