Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

Stowarzyszenie pozyskało  ponad 16 000 zł w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 roku.

Celem zadania jest promocja obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” poprzez produkcję i udostępnienie filmu pn. Zechcesz tu zostać prezentującego efekty (przykłady projektów)  wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w okresie do 30 października 2020 r.

W filmie zostanie zaprezentowanych 28 zadań i operacji zrealizowanych w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2014-2020.

Oeracja wpisuje się w Działanie 3 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne Priorytety Programu”.

W filmie zostaną zaprezentowani Beneficjenci, którzy zrealizowali zadania/operacje:

- aktywizujące mieszkańców w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów wiejskich, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych,

- optymalizujące wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego,

- rozwijające przedsiębiorczość na obszarze LGD, a także

- promujące wieś jako miejsce atrakcyjne pod kątem życia i zarobkowania.

Na produkcję filmu Stowarzyszenie pozyskało kwotę w wysokości  16 896,73 zł.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Data wydarzenia : 2020-05-12
Data publikacji : 2020-05-12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.