Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 1 września o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli ​odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Posiedzenie zwoływane jest w związku z ponowną oceną operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, których wnioski były oceniane na XIV Posiedzeniu Rady.

Data wydarzenia : 2020-08-25
Data publikacji : 2020-08-25

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.