Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż   Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podjął Uchwałę 

w sprawie przystąpienia do procesu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji  zapisów LSR w związku z:

  • przeliczeniem całej LSR z waluty PLN na EURO po kursie indykatywnym 4,0,
  • planowanym kolejnym naborem wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej,
  • przesunięciem uwolnionych środków na Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej w związku z osiągnięciem zaplanowanych wskaźników.
  • dostosowaniem zapisów planu komunikacji min. z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Uwagi można wnosić w Biurze Stowarzyszenia do dnia 28 września 2020 r.

 

Wniosek o zmianę zapisów LSR wrzesień 2020

Wykaz zmian w LSR wrzesień 2020

 

 

Data wydarzenia : 2020-09-21
Data publikacji : 2020-09-21

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.