Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w I połowie 2021 roku, zachęcamy do zapoznania się z Kartą Lokalnych Kryteriów wyboru operacji wraz z wyjaśnieniami. Jest to dokument niezbędny do wyboru projektu/operacji.

Na podstawie tego dokumentu, dokonywana jest weryfikacja projektów, na podstawie której tworzona jest lista rankingowa operacji wybranych i niewybranych. W zależności od tego, ile punktów może otrzymać Państwa pomysł, będzie możliwość oszacowania szans na uzyskanie dofinansowania w ramach wdrażania LSR.

Jednocześnie, w razie wystąpienia wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z pracownikami biura w celu umówienia się na doradztwo. Jesteśmy dostępni w godzinach pracy biura pod numerem telefonu 77 412 90 21.

Lokalne kryteria wyboru operacji - wyjaśnienia

 

Data wydarzenia : 2020-12-18
Data publikacji : 2020-12-18

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.