Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Wraz ze zbliżającym się zakończeniem 2020 roku chcielibyśmy Państwu przedstawić podsumowanie naborów w ramach podejmowania działalności gospodarczej przeprowadzonych w latach 2016-2020. W tym czasie odbyły się, aż 3 nabory w tym zakresie, a spośród 92 wniosków na łączną kwotę 9 200 000 zł, wybraliśmy 33 Wnioskodawców mieszczących się w limicie dostępnych środków, którzy otrzymali szansę na utworzenie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym naszą LSR. Ostatecznie na obszarze powstanie 30 firm za łączną kwotę 3 000 000 zł.

W pierwszym organizowanym naborze przez LGD w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, który odbył się na przełomie 2016 i 2017 roku do Stowarzyszenia wpłynęło 33 wnioski, a dostępny limit środków pozwolił na utworzenie 14 firm, które obecnie funkcjonują na obszarze objęty LSR, a są to m.in.:

- salon solarium, gabinet terapii neurologopedycznej, firma geodezyjna, gabinet muzykoterapii, zakład stolarski czy biuro zajmujące się doradztwem technicznym z zakresu inżynierii środowiska i budownictwa.

Drugi nabór wniosków został przeprowadzony w 2018 roku. Do Stowarzyszenia wpłynęło 26 wniosków, a z dostępnej puli środków wyłonionych zostało 6 projektów, które otrzymały szansę na realizację. Spośród wybranych wniosków podpisano 4 umowy i powstały firmy świadczące usług w następującym zakresie:

- przedsiębiorstwo produkujące rowery z wykorzystaniem upcyklingu, wypożyczalnia naczep i przyczep czy drukarnia wielkoformatowa.

W lutym 2020 roku przeprowadziliśmy 3. nabór wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej, gdzie wpłynęło 33 wnioski, a w efekcie tego przedsięwzięcia na obszarze powstanie 12 firm. Są to m.in:

- rehabilitacja dzieci i niemowląt, portal internetowy z wypożyczalnią dronów, usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, gabinet weterynaryjny czy centrum rozwojowo-edukacyjne dotyczące ekologii.

Już w 2021 roku planowany jest kolejny nabór wniosków, gdzie wysokość dostępnych środków ma wynieść 600 000 zł. Oznacza to, że wsparcie otrzyma 6 osób fizycznych zamieszkujących obszar objęty LSR, które na dzień złożenia wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej co najmniej od 3 miesięcy.

Więcej informacji już wkrótce, a tymczasem zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

 

Data wydarzenia : 2020-12-31
Data publikacji : 2020-12-31

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.