Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

W zakresie rozwijania działalności gospodarczej w okresie wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” przeprowadziliśmy 3 nabory wniosków (2016-2017, 2018, 2020), a dzięki przyznanemu wsparciu pomoc otrzymało lub wkrótce otrzyma 10 przedsiębiorców. Jest to łączna kwota w wysokości  1 868 611 zł.

Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie finansowe na pokrycie kosztów inwestycyjnych, a dzięki realizowanym operacjom powstają nowe miejsca pracy, nowe rozwiązania technologiczne w przedsiębiorstwach oraz nowe usługi. Poniżej prezentujemy pomysły naszych przedsiębiorców:

- rozwinięto usługi wulkanizacyjne i mechanikę pojazdową,

- wybudowano budynek biurowo-szkoleniowo-usługowy,

- zakupiono ładowarkę kołową oraz wagoworkownicę,

- zakupiono cyfrowy tomograf do badań i analiz pantomograficznych 2D i termograficznych 3D,

- rozwinięto firmę budowlaną,

- powstaną usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku,

- firma budowlana wprowadzi usługi budowlane związane z termomodernizacją,

- powstanie baza noclegowo-obserwacyjna na Odrze,

- rozwinięte zostaną usługi przeładunkowe oraz zakład tynkarski

Na obecną chwilę nie planujemy w najbliższym czasie naborów związanych z rozwojem działalności gospodarczej.

 

Data wydarzenia : 2020-12-31
Data publikacji : 2020-12-31

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.