Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny i wyboru zadań w ramach naboru nr: BOWH/O/PG/9/2021.

Lista zadań wybranych - Nabór BOWH/O/PG/9/2021

Lista zadań niewybranych - Nabór BOWH/O/PG/9/2021

Protokół z XVII Posiedzenia Rady

Gratulujemy wybranym Grantobiorcom.

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2021-05-21
Data publikacji : 2021-05-21

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.