Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Po raz kolejny nasi uczestnicy Konkursu wykazali się wspaniałymi pomysłami, inwencją twórczą oraz kreatywnością.

Dziękujemy wszystkim za udział. Zgodnie z Regulaminem, nagrody będzie można odebrać w Biurze Stowarzyszenia po Świętach.

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu  na EKO-Kartkę Wielkanocną

 

Data wydarzenia : 2022-04-15
Data publikacji : 2022-04-15

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.