Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Wszystkim osobom planującym złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach aktualnie trwającego naboów nr BOWH/O/19/2022 uprzejmie przypominamy, iż w dniu 9 maja br. (w ostatnim dniu naboru) wnioski przyjmowane będą do godziny 12:30.

 

 

 

 

 

Data wydarzenia : 2022-05-06
Data publikacji : 2022-05-06

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.