Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” dokonała oceny Wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr BOWH/O/19/2022 trwającego od 20 kwietnia 2022 r. do 9 maja 2022 r. Wyniki naborów:

Lista operacji wybranych - Nabór BOWH/O/19/2022

Lista operacji niewybranych - Nabór BOWH/O/19/2022

Protokół z XXII Posiedzenia Rady

 

 

 

Data wydarzenia : 2022-06-22
Data publikacji : 2022-06-22

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.