Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

W dniu 17 sierpnia br. Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisało Umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację operacji własnej pn.: "EKOZABAWA"-  kreatywny plac zabawktóra polegała będzie na zagospodarowaniu terenu wokół Centrum EKOKULTURA w Krzyżowicach.

Już wkrótce powstanie piękny plac zabaw oraz wiele innych atrakcji dla odwiedzających.

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Data wydarzenia : 2022-08-17
Data publikacji : 2022-08-17

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.