Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

 

W dniu 29 wrzesnia br.  Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał  z Województwem Opolskim umowę na realizację Projektu Grantowego pn.: Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego II.

Łączna wartość udzielonych granatów to 295 328,00 zł.

Zrealizowanych zostanie 16 Zadań.

Łączna wartość udzielonych granatów to 295 328,00 zł, a wartość wszystkich Zadań wynosi 339 793,78 zł.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Operacja  mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację 16 działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś  Historyczna".

 

Tytuł operacji:  Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego II.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Data wydarzenia : 2022-09-30
Data publikacji : 2022-09-30

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.