Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)
W dniu 9 listopada br. Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” wraz z Partnerami  Stowarzyszeniem LGD "Dolina Stobrawy"  oraz LGD "Kraina Dinozaurów"  podpisało umowę na realizację projektu współpracy pn.: Dobre bo Lokalne II na łączną kwotę 1 240 000 zł. 
Celem projektu jest: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez budowę dwóch rękodzielni, doposażenie centrum produktu lokalnego, działania edukacyjne oraz promocję produktów i usług lokalnych.
 
W ramach zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarach Lokalnych Grup Działania zaplanowane działania to m.in.:
  • Budowa, zagospodarowanie terenu i wyposażenie 2 rękodzielni,

  • Promocja,

  • Eventy,

  • Działania edukacyjne w Centrum Ekokultura (Ekocentrum),

  • Działania w Centrum Produktu Lokalnego.

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Tytuł Projektu współpracy:  Dobre bo lokalne II

 

 

Operacja  mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez budowę dwóch rękodzielni, doposażenie centrum produktu lokalnego, działania edukacyjne oraz promocję produktów i usług lokalnych

 

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

 poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 

 

 
 
Data wydarzenia : 2022-11-09
Data publikacji : 2022-11-09

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.