Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” informuje, że w dniu 4 października 2023 r. w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach o godzinie 17:00, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w zakresie Projektu Grantowego: Organizacja działań mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego  (Nabór nr: BOWH/O/PG/11/2023).

Data wydarzenia : 2023-09-26
Data publikacji : 2023-09-26

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.