Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zaprasza wszystkich zainteresowanych z obszaru Stowarzyszenia do udziału w szkoleniu: Księgowość w organizacjach pozarządowych, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 r. o godzinie 17:00 w Centrum Ekokultura w Krzyżowicach 73, Gmina Olszanka.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie: 77 412 90 21.

Data wydarzenia : 2023-11-16
Data publikacji : 2023-11-16

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.