Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Dla potrzeb przygotowania LSR na lata 2016-2022 Biuro otwarte jest dla mieszkańców w dniach:

  • Wtorek od 9.00 do 13.00,
  • Środa od 9.00 do 13.00,
  • Czwartek od 10.00 do 14.00.

Biuro Stowarzyszenia:
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
Tel./Fax: 77 412 90 21
e-mail: p.pach@brzeskawieshistoryczna.pl
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.