Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (.pdf 882.52kb) 2016-05-04 882.52kb Plik: Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.pdf (882.52kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 1 LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 Uchwała - nr 15 2015 z dnia 21 grudnia 2015r (.pdf 1.92MB) 2016-05-04 1.92MB Plik: Załącznik nr 1 LSR na lata 2016-2022 BOWH wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5 Uchwała - nr 15 2015 z dnia 21 grudnia 2015r  .pdf (1.92MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR - zaktualizowany w październiku 2017 r. (.pdf 225.43kB) 2017-11-08 225.43kB Plik: Załącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR - zaktualizowany w październiku 2017 r..pdf (225.43kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR (.pdf 228.36kb) 2016-05-04 228.36kb Plik: Załącznik nr 2 Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR.pdf (228.36kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR obowiązujące od 25 października 2016 (.pdf 2.58MB) 2016-11-14 2.58MB Plik: Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR obowiązujące od 25 października 2016.pdf (2.58MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego obowiązujący od 7 grudnia 2016 (.pdf 1013.42kB) 2016-12-14 1013.42kB Plik: Załącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego obowiązujący od 7 grudnia 2016.pdf (1013.42kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 25 października 2016 (.pdf 794.46kB) 2016-11-14 794.46kB Plik: Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 25 października 2016.pdf (794.46kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podziała obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD (.pdf 1.38MB) 2016-05-04 1.38MB Plik: Załącznik nr 6 Opisy stanowisk precyzujące podziała obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD.pdf (1.38MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 7 Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD (.pdf 110.59kb) 2016-05-04 110.59kb Plik: Załącznik nr 7 Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD.pdf (110.59kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych obow. od 20 06 2017 część 1 (.pdf 3.81MB) 2017-07-27 3.81MB Plik: Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych obow. od 20 06 2017 część 1.pdf (3.81MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych obow. od 20 06 2017 część 2 (.pdf 3.59MB) 2017-07-27 3.59MB Plik: Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych obow. od 20 06 2017 część 2.pdf (3.59MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców obowiązujące od 25 października 2016 (.pdf 882.57kB) 2016-11-14 882.57kB Plik: Załącznik nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców obowiązujące od 25 października 2016.pdf (882.57kB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (.pdf 2.19MB) 2016-05-04 2.19MB Plik: Załącznik nr 3 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.pdf (2.19MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego obowiązujący od 25 października 2016 (.pdf 1.01MB) 2016-11-14 1.01MB Plik: Załącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego obowiązujący od 25 października 2016.pdf (1.01MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego (.pdf 911.33kb) 2016-05-04 911.33kb Plik: Załącznik nr 4 Regulamin organu decyzyjnego.pdf (911.33kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (.pdf 882.91kb) 2016-05-04 882.91kb Plik: Załącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.pdf (882.91kb)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujace od 25 października 2016 (część 1) (.pdf 4.56MB) 2016-11-14 4.56MB Plik: Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujace od 25 października 2016 (część 1).pdf (4.56MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujące od 25 października 2016 (część 2) (.pdf 2.53MB) 2016-11-14 2.53MB Plik: Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujące od 25 października 2016 (część 2).pdf (2.53MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (część 1) (.pdf 3.87MB) 2016-05-04 3.87MB Plik: Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (część 1).pdf (3.87MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (część 2) (.pdf 2.47MB) 2016-05-04 2.47MB Plik: Załącznik nr 8 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych (część 2).pdf (2.47MB)POBIERZ
Dokument PDF Załącznik nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (.pdf 882.57kb) 2016-05-04 882.57kb Plik: Załącznik nr 9 Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.pdf (882.57kb)POBIERZ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.