Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Uprzejmie informujemy, iż Rada Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w dniu 2 marca 2017 roku dokonała ponownej weryfikacja oceny Lokalnej Grupy Działania „autokontroli” operacje złożone w ramach naboru nr BOWH/O/1/2017 oraz BOWH/O/2/2017.

Nabór BOWH/O/1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór BOWH/O/2/2017  - Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokół z IV Posiedzenia Rady Stowarzyszenia

 

 

Data wydarzenia : 2017-03-06
Data publikacji : 2017-03-06

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.