Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” ogłasza:

- nabory wniosków: nr BOWH/O/5/2018, nr BOWH/O/6/2018, nr BOWH/O/7/2018, nr BOWH/O/8/2018 nr BOWH/O/9/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD oraz

- nabór wniosków nr BOWH/O/PG/7/2018 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektów grantowych.

Nabory potrwają od 19 kwietnia 2018r. do 8 maja 2018r.

OGŁOSZENIA O NABORACH

Data wydarzenia : 2018-04-03
Data publikacji : 2018-04-03

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.