Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Ogłoszenia o naborach

1. Ogłoszenie nr BOWH/O/5/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/5/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Data opublikowania: 03.04.2018r.

 

2. Ogłoszenie nr BOWH/O/6/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/6/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej.

Data opublikowania: 03.04.2018r.

 

3. Ogłoszenie nr BOWH/O/7/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/7/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Data opublikowania: 03.04.2018r.

 

4. Ogłoszenie nr BOWH/O/8/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/8/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Data opublikowania: 03.04.2018r.

 

5. Ogłoszenie nr BOWH/O/9/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr BOWH/O/9/2018 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Data opublikowania: 03.04.2018r.

 

6. Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/7/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/7/2018 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Działania promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej.

Data opublikowania: 03.04.2018r.

 

7. Ogłoszenie nr BOWH/O/PG/7.1/2018

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o powierzenie Grantów nr BOWH/O/PG/7.1/2018 na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego w zakresie: Działania promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej.

Data opublikowania: 24.09.2018r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.