Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Brzeska Wieś Historyczna (nowe okno)

Członkowie Rady Decyzyjnej:

 1. Waldemar Wójcicki
 2. Dariusz Zięba
 3. Alicja Ciupak
 4. Stanisław Stankowski
 5. Michał  Baucz
 6. Lilianna Żak
 7. Agnieszka Barwińska
 8. Kazimierz Pilch
 9. Piotr Tarapata
 10. Zofia Woszczyk
 11. Aneta Zygmunt
 12. Robert Janocha
 13. Małgorzata Kowalska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.